Cảnh báo mạo danh KTV CSM

CẢNH BÁO MẠO DANH KTV CSM Nhằm bảo vệ quyền lợi Quý chủ phòng máy và không để bị ảnh hưởng uy tín team KTV Vinagame khu vực Tây Ninh, nay chúng tôi xin thông báo rộng rãi để Quý khách hàng liên quan được biết: team KTV CSM chính thức ở khu vực Tây Ninh…