Solar Energy

 GIẢI BÀI TOÁN TĂNG GIÁ ĐIỆN TỪ ĐIỆN MẶT TRỜI
 Vừa qua 1/12, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh với mức giá mới là 1.720,65 đồng/kWh, tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành. Chính phủ đã khẳng định giá điện phải được điều chỉnh theo biến động đầu vào, nhưng do tình hình kinh tế – xã hội nên những năm qua giá điện được khống chế. Giữ càng lâu mức chênh lệch càng lớn, tạo sức ép thay đổi giá càng cao.

 Chính vì vậy, giá điện được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng cao trong những năm tiếp theo, trong khi điện mặt trời IREX đang chứng minh được tính hiệu quả kinh tế rõ rệt. Dưới đây là hình ảnh hệ thống điện mặt trời 3.18 kWp của hộ gia đình tại Củ Chi. Mỗi năm, gia đình này tiết kiệm được khoảng 10 triệu đồng chi phí tiền điện và giảm phát thải được đến 3 tấn CO2 ra ngoài môi trường.

345 Comments